corona-viruse

Oppdatering virus-situasjon

Hele reiselivsnæringen lider for tiden sterkt under konsekvensene av corona-viruset og de restriksjoner som er innført som følge av dette i hvert enkelt land. Mange stiller derfor naturlig nok spørsmål ved gjennomføringen av TravelMatch 2021. Så langt, tyder alt på…