PROGRAM

TravelMatch 2021

Arrangementsplan

08.00 - Registrering av selgere - foajéområdet
08.00 - Registrering av kjøpere - foajéområdet
08.30 - Frokostseminar møterom Møller (tema kunngjøres senere)

09.45 - Offisiell åpning - hovedhallen

Alle workshopmøter avvikles i hovedhallen:
10.15 - Møte 1
10.30 - Møte 2
10.45 - Møte 3
11.00 - Møte 4
11.15 - Møte 5
11.30 - Møte 6
11.45 - Møte 7
12.00 - Møte 8
12.15 - Møte 9
12.30 - Møte 10

12.45 - Lunsj - foajeområde

13.15 - Lunsjseminar - Møterom Møller
(I lunsjpausen - alternativer for mingling og møter.)

Alle i hovedhallen:
14.15 - Møte 11
14.30 - Møte 12
14.45 - Møte 13
15.00 - Møte 14
15.15 - Møte 15
15.30 - Møte 16
15.45 - Møte 17
16.00 - Møte 18
16.15 - Møte 19
16.30 - Møte 20

16.45 - Lucky draw/trekning av premier og avslutning

17.00 – Mingle og sosialt program
(Kveldshendelsen blir ansett som relatert til Covid-19-situasjonen.)