PROGRAM

TravelMatch 2021 – Foreløpig rammeprogram

Plan for arrangementet
08.00 - Registrering av selgere - foajéområdet
08.00 - Registrering av kjøpere - foajéområdet
08.30 - Frokostseminar møterom Møller (tema kunngjøres senere)
09.45 - Offisiell åpning - hovedhallen

 

Alle workshopmøter avvikles i hovedhallen:

10.15 – 12.45: Møte 1 - 10
12,45 – Lucky draw/trekning av premier – hovedhallen
13.00 – Lunch/mingle – foajeen/registreringsområdet
13.30 - Lunsjseminar - Årets reisemål (kunngjøres senere) – møterom Møller

Alle i hovedhallen:
14.30 – 17.00 - Møte 11 - 20

17.00 – Mingle og sosialt program (detaljer følger senere).