PÅMELDING

TravelMatch 2021 – Påmelding

REGISTRERING AV SELGERE

Alle selgere som ønsker å delta på arrangementet TravelMatch 2021, kan nå registrere seg online. Vennligst benytt registreringslinken og velg Seller:

Hele arrangementet foregår digitalt, og prisen for å delta som selger/leverandør er NOK 1.800 + 25 % mva (refunderbart etter søknad til Skatteetaten etter at arrangement er avsluttet).


 

Fristen for registrering er den 1. mars. Siden vår kapasitet er begrenset, vil vi måtte begrense antall deltagere fra samme land og generelt prioritere de aktører som vi mener kan ha størst nytte av å delta på arrangementet.

Etter at du har fylt ut og sendt registreringen, vil du få tilsendt en epost som bekrefter mottagelsen av denne, og noen dager senere vil du motta en ny epost som bekrefter hvorvidt din registrering er blitt akseptert.

Deltagere på TravelMatch 2020 vil kunne logge inn og sjekke/oppdatere sin informasjon og sende påmeldingen om man vil delta igjen i 2021.

REGISTRERING FOR KJØPERE

Alle kjøpere som ønsker å delta i TravelMatch Norway 2021 online må registrere seg i databasen for å få muligheten til å avtale møter med de registrerte selgerne.

Det er ingen kostnader knyttet til å delta på TravelMatch Norway som kjøper. Vennligst benytt registreringslinken og velg Buyer:

 

 

Vennligst registrer så mye informasjon som mulig og husk å lagre passordet du lager ved registrering.

Når du har registrert deg, vil du motta en epost som bekrefter registreringen, og så snart arrangøren har vurdert om du oppfyller kriteriene som er fastlagt for kjøpere på arrangementet, vil du motta en ny epost om at din registrering er blitt akseptert.

Vi oppfordrer deg til å registrere deg så raskt som mulig, slik at du har de beste mulighetene for å gjøre møteavtaler som er av interesse for deg, men absolutt siste frist for registrering er 20. april 2021.

REGISTRERING FOR MEDIAREPRESENTANTER

Alle medierepresentanter som ønsker å delta i TravelMatch Norway 2021 online må registrere seg i databasen for å få muligheten til å avtale møter med de registrerte selgerne.

Det er ingen kostnader knyttet til å delta på TravelMatch Norway som medierepresentant. Vennligst benytt registreringslinken og velg Media:

 

 

Vennligst registrer så mye informasjon som mulig og husk å lagre passordet du lager ved registrering.

Når du har registrert deg, vil du motta en epost som bekrefter registreringen, og så snart arrangøren har vurdert om du oppfyller kriteriene som er fastlagt for medierepresentanter på arrangementet, vil du motta en ny epost om at din registrering er blitt akseptert.

Vi oppfordrer deg til å registrere deg så raskt som mulig, slik at du har de beste mulighetene for å gjøre møteavtaler som er av interesse for deg, men absolutt siste frist for registrering er 20. april 2021.

GENERELT FOR ALLE DELTAKERE

Systemet for å be om og bekrefte møter vil være åpent fra medio mars 2021.

Kontakt oss på epost meet@travelmatch.no eller telefon +47-91198290.