OM OSS

TravelMatch arrangeres i fellesskap av disse aktørene:

PATA NORWAY CHAPTER

PATA Norway Chapter er en del av PATA International som ble stiftet på Hawaii i 1951, PATA er en ”non profit” organisasjon som omfatter 43 land og dekker verdensdelen fra Pakistan og India i øst, over hele Asia og Stillehavet, frem til land ved den nord-amerikanske vestkysten. Formålet til PATA er å fremme turismen og reisetrafikken til dette området ved bl.a. å øke reisebransjens kunnskaper om verdens raskest voksende reisemarked.
PATA Norway Chapter ble etablert i 1992 og teller i dag nærmere 150 medlemmer blant landets reisebyråer, turoperatører, flyselskaper, og nasjonale turistkontorer. Målet er å tilby alle medlemmene viktig og aktuell informasjon om PATA-landene, om utviklingen, trender, investeringer, utdannelsen, forskningen, og markedsføringen innen området.
For mer informasjon se www.pata.no

DISCOVER AMERICA NORWAY

Discover America Norway er en non-profit organisasjon som jobber aktivt med å promotere turisme fra Norge til USA.
All markedsføring og aktiviteter finansieres gjennom medlemsavgift og gjennomføring av diverse aktiviteter.
Organisasjonen ble startet i 1998, og har i dag 60 forskjellige firmaer i Norge og USA som medlemmer.
Discover America har søsterorganisasjoner i mer enn 40 land over hele verden.
Hvorfor bli medlem?
• Profilering og annonsering på DA webside.
• Invitasjoner til workshops og seminarer i hele landet.
• Deltagelse på faglige kvelder organisert av Discover America Norway
• Tilgang til Discover America Norways database
• Invitasjoner og fortrinnsrett til studieturer arrangert av DA
• Statistikk og prognoser for reiser fra Norge til USA
• Spesialpriser på Reiselivsmesser, studieturer og sosiale arrangementer arranger av Discover America
• Linker på www.discoveramerica.no og www.discoveramerica.nu
• Invitasjon og informasjon om ipw (international pow wow), den største reiselivsmessen i USA
• Muligheten til å påvirke veien videre for Discover America Norway
For mer informasjon se www.discoveramerica.no

VIRKE

VIRKE – NÆRINGSLIVETS HOVENORGANISASJONVIRKE (tidl. HSH) er en hovedorganisasjon som dekker mer enn 15.000 virksomheter med mer enn 200.000 ansatte i Norge. Felles er at de representerer framtidens arbeidsliv, med vekt på kunnskap, service og innovasjon. VIRKE dekker også reiselivsindustrien, og er slik sett arvtager etter Den Norske Reisebransjeforening, som fusjonerte med HSH i 2001. VIRKE representerer således bl.a. reisebyråer og reisearrangører i Norge, samt transportselskap, hoteller etc. Det internasjonale reiselivet og formidlingsleddet ligger i VIRKE Reise Utland, som ledes av reiselivsdirektør Rolf Forsdahl.
For mer informasjon se www.virke.no

ANTOR NORWAY

ANTOR Norway er et nettverk av utenlandske turistkontorer, ambassader og andre offisielle representanter som har ansvaret for markedsføring av sine respektive land i det norske markedet. ANTOR Norway fungerer som et bindeledd mellom disse aktørene og distribusjonsleddene i det norske reiselivsmarkedet, samt media. Det arrangeres årlige workshops flere steder i Norge, der et antall turistkontorer presenterer seg for den lokale reiselivsnæringen. ANTOR er også involvert i å koordinere ulike aktiviteter knyttet til reiselivsmesser etc., utveksling av informasjon, samt diskusjon av relevante temaer og fremtidige aktiviteter. På de to nettverkssamlingene (vår og høst), presenteres også gjesteforelesninger på aktuelle temaer. ANTOR Norway publiserer også et nyhetsbrev 4 ganger i året, som distribueres til reiselivsbransjen og til media. Den aktive kjernen i ANTOR Norway utgjøres av 35-40 medlemsland, men også andre land og samarbeidspartnere for øvrig deltar på enkelte aktiviteter.
For mer informasjon se www.antor.no