KONSEPT

TravelMatch – Konsept

TravelMatch er en profesjonell B2B workshop arranger første gang I 2012, eid I fellesskap av ANTOR, Discover America, PATA og Virke Reise Utland. Dette er et kompakt dagsarrangement, der leverandører av alle typer reiselivsprodukter og –tjenester fra eller utenfor Norge får muligheter til å treffe kjøpere og distributører i det norske marked. Arrangementet er i hovedsak basert på forhåndsbookede møter, men også med noen åpne møtetidspunkter og mingle for workshopmøter som ikke er avtalt på forhånd.

Selgerprofil:
Dette arrangementet passer I første rekke for nasjonale og regionale turistkontorer, DMC´s og incoming agenter, flyselskaper, ferge- og cruiserederier, togselskaper, hotellkjeder og andre relevante leverandører av reiselivstjenester.

Deltageravgift:
Avgift pr. selskap med ett bord/en deltager: NOK 5.500 + moms.
Avgift pr. selskap hvis to selskaper deler et bord: NOK 3.850 + moms.
For ytterligere en deltager fra samme selskap, er prisen NOK 880 + moms.
Hvert bord har 4 stoler, og det er lagt opp til at inntil 2 selgere har plass ved bordet.

Kjøperprofil:
Kjøperne som deltar representerer aktører som reisebyråer, turoperatører, event selskaper, incentive hus, møteplanleggere og reiseansvarlige fra større firmaer. Det vil i første rekke være snakk om norske selskaper, men det kan også være representanter fra internasjonale selskaper med base i Norge eller aktører fra ander skandinaviske land.

Kveldsarrangement:
Deltagerne på TravelMatch vil bli invitert til en form for sosial mingling ved avslutningen av arrangementet, samt til et kveldsarrangement for reiselivsbransjen. TravelMatch deltagerne inviteres til å delta på Grand Travel Awards samme kveld, og mer informasjon kommer.

Overnatting:
Det finnes et antall hoteller I nærheten av lokalet som benyttes til workshopen, så vel som andre steder I sentrum. Spesielle overnattingstilbud blir presentert på websiden.

Registrering og prosedyrer:
For kvalifiserte selgere som har deltatt tidligere, eller for nye aktører som tilfredsstiller den angitte selgerprofilen, vil vi kunne godkjenne deltagelse etter hvert som vi mottar henvendelser o dette. Imidlertid er antall selgere begrenset.

Siden det er viktig med en god balanse i tilbudet, vil vi bare kunne ha med et begrenset antall fra samme land eller region. TravelMatch forbeholder seg retten til å velge de deltagerne som blir godkjent. Vårt mål er å kunne presentere relevante selgere som vil tiltrekke seg kjøpernes interesse, og som dekker et vidt spekter, både når det gjelder geografisk område og type virksomhet.

Registreringen online åpner i begynnelsen av september, men det er mulig å tilkjennegi interesse for å delta ved å sende en mail til meet@travelmatch.no.

Bookingsystem:
Registrering av selgere og kjøpere, så vel som requests og bookinger, og utveksling av informasjon, foregår online. Systemet er fullstendig transparent og interaktivt, og tillater deg å logge inn når som helst for å endre informasjon, be om møter og sjekke din møteplan. Kjøperne blir invitert til å registrere seg i begynnelsen av november. Ytterligere detaljer følger.