KONSEPT

TravelMatch – Konsept

TravelMatch er en profesjonell B2B workshop arranger første gang I 2012, eid I fellesskap av ANTOR, Discover America, PATA og Virke Reise Utland. Dette er et kompakt dagsarrangement, der leverandører av alle typer reiselivsprodukter og –tjenester fra eller utenfor Norge får muligheter til å treffe kjøpere og distributører i det norske marked. Arrangementet er i hovedsak basert på forhåndsbookede møter, men også med noen åpne møtetidspunkter og mingle for workshopmøter som ikke er avtalt på forhånd.

Selgerprofil:
Dette arrangementet passer I første rekke for nasjonale og regionale turistkontorer, DMC´s og incoming agenter, flyselskaper, ferge- og cruiserederier, togselskaper, hotellkjeder og andre relevante leverandører av reiselivstjenester.

Kjøperprofil:
Kjøperne som deltar representerer aktører som reisebyråer, turoperatører, event selskaper, incentive hus, møteplanleggere og reiseansvarlige fra større firmaer. Det vil i første rekke være snakk om norske selskaper, men det kan også være representanter fra internasjonale selskaper med base i Norge eller aktører fra ander skandinaviske land.

Kveldsarrangement:
Deltagerne på TravelMatch vil bli invitert til en form for sosial mingling ved avslutningen av arrangementet, og et kveldsarrangement i en eller annen form. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på websiden og inngå som en del av det endelige programmet.

Overnatting:
Det finnes et antall hoteller i nærheten av lokalet som benyttes til workshopen, så vel som andre steder i sentrum. Spesielle overnattingstilbud blir presentert på websiden.

Registrering og prosedyrer:
For kvalifiserte selgere som har deltatt tidligere, eller for nye aktører som tilfredsstiller den angitte selgerprofilen, vil vi kunne godkjenne deltagelse etter hvert som vi mottar henvendelser om dette når online registreringen åpner. Imidlertid er antall selgere begrenset, og alle som ønsker å delta må godkjennes av arrangøren.

Siden det er viktig med en god balanse i tilbudet, vil vi bare kunne ha med et begrenset antall fra samme land eller region. TravelMatch forbeholder seg retten til å velge de deltagerne som blir godkjent. Vårt mål er å kunne presentere relevante selgere som vil tiltrekke seg kjøpernes interesse, og som dekker et vidt spekter, både når det gjelder geografisk område og type virksomhet. Dette vil også være avgjørende for de selgerne som deltar, i og med at det er viktig å sikre et godt utbytte for alle aktører.
Registreringen online for selgere åpner i siste del av august, men det er mulig å tilkjennegi interesse for å delta ved å sende en mail til meet@travelmatch.no.

For kjøpere, åpner online registeringen i siste halvdel av oktober.

Bookingsystem:
Registrering av selgere og kjøpere, så vel som requests og bookinger, og utveksling av informasjon, foregår online. Systemet er fullstendig transparent og interaktivt, og tillater deg å logge inn når som helst for å endre informasjon, be om møter og sjekke din møteplan. Imidlertid vil registrering foregå først for selgere, så for kjøpere, og først etter dette åpnes mulighetene for begge parter til å requeste møter. Det vil være enkle og visuelle prosedyrer for å bekrefte forespørsler og dermed booke møter.

Ytterligere detaljer om frister og prosedyrer følger.