Klart for kjøpere og media

TravelMatch Norway 2024 har nå åpnet for registrering av kjøpere og media.

Det innebærer at alle som jobber i reisebyråer av ulike typer, hos turoperatører, eller i eventselskaper og andre aktører med virksomhet knyttet til reiseliv, nå kan gå inn på linken for å registrere seg. Det samme gjelder media, journalister og bloggere som jobber med reiseliv som temaområde.

Den foreløpige oversikten over registrerte selgere finnes under Utstillere, men fortsatt kommer det flere aktører inn.

TravelMatch gir deg som kjøper de beste muligheter for å skaffe deg oppdatert informasjon, knytte kontakter eller inngå samarbeidsavtaler, og det er årets største og viktigste bransjearrangement for alle som jobber med reiser ut av Norge.

Dette er den desidert mest effektive løsningen for å treffe et stort antall aktører og potensielle samarbeidspartnere i løpet av en enkelt dag, og for kjøpere og media er det ingen kostnader knyttet til å delta.