Online registering åpner i slutten av august

Selv om vi fortsatt bare er i juni, vil vi forberede alle på at online registreringen for selgere starter i slutten av august (for kjøpere åpner den tidlig i oktober). Både til TravelMatch 2023 og arrangementene før pandemien, var det venteliste av deltagere som ikke fikk plass, så det lønner seg å være tidlig ute. Samtidig har vi satt noen grenser for hvor mange aktører som kan delta fra hvert land (særlig med tanke på DMC`s), både for å kunne ha størst mulig bredde av deltagere rent geografisk, og for å sikre at de som deltar får et best mulig utbytte av TravelMatch.

Mer informasjon følger selvsagt senere, men send oss gjerne en mail om du ønsker å sikre deg plass.