Stor interesse for TravelMatch

Interessen for årets utgave av TravelMatch er større enn noen gang, og viser at den internasjonale reiselivsnæringen er på offensiven etter pandemien.

Allerede i midten av oktober var det fullbooket med selgere, og det meste av verden er representert. Selv om vi har lagt til rette for flere bord enn noen gang, er det fortsatt en venteliste av aktører som ikke fikk registret seg i tide.

Også blant kjøpere og media er det stor interesse, og mange har for lengst en fullbooket møteagenda for dagen. Mange har sett nytteverdien av TravelMatch, og ser på dette som et viktig arrangement med tanke på nettverksbygging og dialog med aktuelle samarbeidspartnere.