Stor stemning på årets TravelMatch

Etter mye usikkerhet og en utsettelse av datoen, ble endelig #TravelMatch igjen gjennomført som et fysisk arrangement!

Og det er ingen overdrivelse å si at stemningen var meget god og gjensynsgleden var stor! Til tross for at antallet var litt mindre enn vanlig, deltok et betydelig antall av både kjøpere, selgere og medierepresentanter. Diskusjonen gikk livlig ved møtebordene, og de aller fleste hadde en ganske hektisk dag, der de fikk anledning til å treffe både eksisterende og nye kontakter.

Det bar bred enighet om at dette var et viktig arrangement med tanke på å få i gang internasjonal reisevirksomhet igjen!