Mer enn 100 selgere på TravelMatch 2021

Med tanke på den situasjonen reisebransjen befinner seg i, og siden TravelMatch aldri tidligere har blitt organisert som et online arrangement, var det knyttet en viss spenning til oppslutningen.

Gledelig nok, viser det seg at interessen fortsatt er stor, og pågangen fra selgere/leverandører har vært godt over det som var forventet.

Ved utløpet av den offisielle påmeldingsfristen for selgere den 1. mars, var antallet allerede i overkant av 100. Det omfatter et stort antall DMC´s, mange nasjonale og regionale turistkontorer, flere internasjonale flyselskaper i samarbeid med Avinor, samt noen hotellselskaper.