Fokus på helse og trygghet

I forbindelse med planleggingen av TravelMatch 2021 den 28. januar, er vi selvsagt opptatt av å fokusere på ansvaret for helse og trygghet, og vi følger alle regler for å unngå risiko for dere som deltar. Først og fremst følger vi situasjonen nøye, for å være sikre på at det vil være mulig på krysse grensene på det aktuelle tidspunktet. Kongressenteret forsikrer at de vil sørge for alle nødvendige tiltak når det gjelder sosial distanse, renhold og matservering, og at de følger alle smittevernregler.