Åpent for online registrering

Det er nå mulig for selgere å registrere seg online til TravelMatch 2021, som finner sted i Oslo den 28. januar. Basert på forventningen om at det skal være mulig å arrangere fysiske møter, ønsker vi alle selgere/leverandører velkomne til å være sammen med oss på ett av de første bransjearrangementene etter Covid-19 pandemien. Dette er jo en viktig begivenhet, men samtidig skal vi også markere 10 års jubileet for TravelMatch.  På grunn av restriksjonene, regner vi med å ha litt mindre kapasitet å tilby ved denne anledningen.