Oppdatering virus-situasjon

Hele reiselivsnæringen lider for tiden sterkt under konsekvensene av corona-viruset og de restriksjoner som er innført som følge av dette i hvert enkelt land. Mange stiller derfor naturlig nok spørsmål ved gjennomføringen av TravelMatch 2021. Så langt, tyder alt på at det skal være mulig å gjennomføre arrangementet som planlagt, siden det er så vidt langt inn i fremtiden, selv om det trolig vil bli noen kontrolltiltak som vi blir pålagt å gjennomføre i forbindelse med arrangementet. Vi kommer selvsagt tilbake til saken så snart det foreligger oppdateringer og ny informasjon.