Ny løsning for database og møtebooking

Vi har nå inngått en samarbeidsavtale med firmaet Converve, som leverer en annen løsning enn den vi hittil har benyttet, og som nå tas i bruk for TravelMatch 2020. Dette produktet har allerede mange brukere, og det er etter vår mening en mer visuell og brukervennlig løsning, og mer dynamisk i forhold til møtebookingen. Følgelig burde den imøtekomme de kommentarene som brukerne har hatt tidligere.