Flere møtemuligheter på TravelMatch

Programmet for TravelMatch 2020 er endret noe i forhold til tidligere, noe som gir muligheter for flere møter. Dels er programmet komprimert, med like lang tid pr. møte, men uten pause imellom. Dessuten blir møteprogrammet strukket litt på ettermiddagen, for å gjøre det mulig med et besøk også for de kjøperne som ikke kommer fra på kontoret i arbeidstiden.