Kjøpere kan registrere seg online

TravelMatch 2019 har åpnet for registrering av kjøpere og media. Her vil norske kjøpere kunne finne et stort spekter av aktører fra en rekke land som kan være potensielle samarbeidspartnere. Totalt er det snakk om vel 140 aktører, med hovedvekt på DMC´s / incoming agenter, turistkontorer, flyselskaper, hoteller og hotellkjeder, samt noen andre virksomheter. Alle kontinenter er representert, med et lite unntak for Oceania, selv om mange av aktørene på flysiden også trafikkerer dette kontinentet. Selv om antall aktøer er ganske stort, lønner det seg å være rask med registrering og booking av møter, for å sikre seg avtale med de man helst vil treffe.